Zoek
Sluit dit zoekvak.

10 vragen aan SHN

1. Is SHN ook actief in Noordwijkerhout / De Zilk?

Nee. SHN is er voor huurders van woningcorporatie Stek in Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. In Noordwijkerhout en De Zilk is Sint Antonius van Padua actief, met Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ).

2. Stek verhuurt en beheert toch ook sociale huurwoningen in Hillegom, Lisse en Teylingen?

Dat klopt. Maar daar zijn wij als SHN dus niet actief.

3. Er bestaan ook belangenverenigingen. Wat is het verschil met SHN?

SHN is een stichting. Dat betekent dat wij opkomen voor de belangen van álle huurders en álle mensen die op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. Inwoners hoeven zich dus niet aan te melden bij SHN. Bij een vereniging moeten huurders lid worden van de vereniging en contributie betalen.

4. Waarom zijn de penningmeester en voorzitter van SHN in 2021 afgetreden?

Als lid van het SHN-bestuur moet je in een sociale huurwoning van Stek wonen. Dat deden zij niet. Inmiddels hebben we een nieuwe voorzitter en penningmeester en zijn de afgetreden bestuurders actief als adviseurs van SHN. Zo benutten wij hun kennis en ervaring.

5. Is SHN een bewonerscommissie?

Nee. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van huurders van een appartementengebouw of een (deel van een) woonwijk. De commissie overlegt met Stek over leefbaarheid en onderhoud; zaken die specifiek voor die huurders gelden. Natuurlijk zijn bewonerscommissies belangrijk voor Stek én voor SHN. 

6. Ik heb als huurder een klacht. En nu?

Neem contact op met Stek. Komt u er samen niet uit of weet u niet welke weg u moet bewandelen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Voor alle duidelijkheid: wij kunnen de klacht niet oplossen, maar u wel de juiste weg wijzen. Eventueel verwijzen we u door naar de onafhankelijke Klachtencommissie Wonen.

7. Waarom verkoopt Stek sociale huurwoningen, terwijl Noordwijk een tekort heeft?

Door het puntensysteem van het Rijk voldoen sommige sociale huurwoningen niet meer aan de voorwaarden. Ze worden te duur. Dan kunnen ze door Stek verkocht worden. De opbrengst moet gebruikt worden om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

8. Hoe meld ik me aan voor een sociale huurwoning?

Bekijk het Noordwijkse aanbod van Stek op hun website . Via de website Huren in Holland Rijnland, waar ook het woningaanbod van andere regionale corporaties te zien is, kunt u zich aanmelden als u interesse heeft. U moet ingeschreven staan als woningzoekende en voldoen aan de (inkomens)eisen. Hoe langer u ingeschreven staat, des te groter de kans dat u voor een woning in aanmerking komt.

9. Wie bepaalt de maximale huur van een sociale huurwoning?

Dat doet de overheid. Normaliter stijgen de huren ieder jaar met een vastgesteld percentage, maar voor 2021 was de maximale huur van sociale huurwoningen ‘bevroren’. Dus geen verhoging. Vanaf 1 juli 2022 mochten de huren van sociale huurwoningen weer met maximaal 2,3% omhoog (waarbij voor mensen met een hoger inkomen andere regels gelden). Hier vind je meer informatie.

10. Hoe kan het dat ik nog nooit van SHN heb gehoord?

Tot 2020 zijn we vooral op de achtergrond bezig geweest met huurdersbelangen. Omdat de behoefte aan betaalbare (huur)woningen alleen maar groeit en het aan daadkracht lijkt te ontbreken bij het gemeentebestuur, voelen we de urgentie om naar voren te stappen. Om stevig op te komen voor de belangen van Stek-huurders én toekomstige huurders (woningzoekenden).