Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stevige samenwerking

Stek en SHN

Begin 2020 zijn corporaties Vooruitgang, Stek en de Noordwijkse Woning Stichting (NWS) gefuseerd tot één daadkrachtige corporatie, onder de naam Stek. Woningcorporatie Stek is actief in Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. In totaal verhuurt en beheert Stek meer dan 11.000 woningen. De corporatie zet zich in voor fijne en betaalbare woningen in haar werkgebied in de Bollenstreek.

Afspraken voor meerdere jaren

Jaarlijks maakt Stek met de gemeenten en huurdersbelangenorganisaties prestatieafspraken. In 2022 zijn er voor het eerst afspraken gemaakt voor de komende 4 jaar. Zo kan Stek, samen met haar partners, meer sturing geven aan ontwikkelingen op de middellange termijn. Inhoudelijk zijn dit de belangrijkste onderwerpen en uitdagingen: stevig inzetten op groei van het aantal sociale huurwoningen, samen optrekken bij verduurzaming, aandacht voor kwetsbaren in wijken en buurten, accent op doorstroming en maatwerk voor bijzondere doelgroepen. Naast overkoepelende afspraken met alle gemeenten heeft Stek ook per gemeente specifieke afspraken gemaakt.

Uitnodigend en opbouwend

Beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn de pijlers onder het beleid van Stek. De corporatie vindt dat samenwerking met andere partijen, waaronder SHN, noodzakelijk is voor een goede kwaliteit van wonen en leven. Stek hecht grote waarde aan de mening van haar huurders en dus ook aan de samenwerking met de huurdersbelangenvereniging. Vanuit SHN er- varen wij het contact met Stek als zeer uitnodigend en opbouwend. We voelen ons gehoord en onze mening en adviezen, vanuit het belang van de Noordwijkse huurder, worden serieus genomen.

Verhuizing Stek

Momenteel heeft Stek twee kantoren: in Noordwijk en in Lisse. Tweede helft 2022 verhuizen alle Stek medewerkers naar het voormalige hoofdkantoor van de Rabobank in Hillegom. Omdat Stek na de verhuizing een huurdersloket in Noordwijk opent, verwachten we dat de verhuizing geen nadelige invloed zal hebben op onze samenwerking.