Zoek
Sluit dit zoekvak.

Afspraken over wonen in de regio Holland Rijnland ter inzage

25 december 2022

|

Redactie

Holland Rijnland heeft de concept-Regionale Woonagenda en de concept-Regionale Huisvestigingsverordening ter inzage gelegd. Daarin staan afspraken die de gemeenten in Holland Rijnland met elkaar maken over de woningbouw en de verdeling van de woningen.

Concept-Regionale Woonagenda

De gemeenten in Holland Rijnland maken al jaren met elkaar afspraken over: 

  • hoeveel woningen we bouwen;
  • waar deze woningen worden gebouwd;
  • wat voor woningen dat zijn en 
  • voor wie deze woningen beschikbaar komen. 

Die afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Woonagenda. 

Concept-Regionale Huisvestigingsverordening

Ook maken de gemeenten in Holland Rijnland afspraken over de verdeling van sociale huurwoningen. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende sociale en betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor regulier woningzoekenden? Hoeveel sociale huurwoningen worden beschikbaar gemaakt voor bijvoorbeeld urgentie, de uitstroom uit de maatschappelijke zorg en statushouders? De afspraken daarover zijn vastgelegd in de Regionale Huisvestingsverordening.

Ter inzage

De beide stukken zijn nog niet definitief. Holland Rijnland heeft de concept-Regionale Woonagenda en de concept-Regionale Huisvestingsverordening tot en met 21 maart 2023 ter inzage gelegd:

Bespreking gemeenteraad

In het eerste kwartaal van 2023 vergadert de gemeenteraad over de inspraakreactie van de gemeente Noordwijk. De besluitvorming vindt op 28 juni 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats.

Dit bericht is afkomstig van gemeente Noordwijk