Zoek
Sluit dit zoekvak.

Plan voor hoge belasting op gas niet goed doordacht

21 mei 2023

|

Redactie

Het kabinet is van plan om de belasting op aardgas boven een verbruik van 800 kuub (m3) flink te verhogen. Het kabinet wil zo mensen stimuleren hun huis te verduurzamen en minder energie te gebruiken. Voor huurders pakt dit plan over het algemeen niet slecht uit, vindt de Woonbond. Maar de bond heeft ook kritiek.

Man leest meterstand gasmeter af
De gasmeter heeft een telwerk dat het gasverbruik in m3 (kubieke meter/kuub) meet.  Getty Images

“Veel huurders gebruiken minder dan 800 kuub gas per jaar,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energie bij de Woonbond. “Dit geldt vooral voor huurders in appartementen en in woningen met een label B of beter. Voor hen heeft verhoging van de belasting op gas geen invloed, maar deze maatregel stimuleert de groep met lage verbruiken niet om extra te besparen.”

Ouderen, zieken en gezinnen hebben hoger verbruik

Voor een flink aantal huurders pakt de maatregel echter ongunstig uit. En hierbij gaat het veelal om kwetsbare mensen. Door omstandigheden kan je energieverbruik juist flink hoger dan 800 kuub gas zijn, bijvoorbeeld omdat je oud of ziek bent, of omdat je een gezin hebt. 

Huurders in slecht geïsoleerde woningen stoken meer

Ook huurders in energie-onzuinige woningen (met label E, F of G) en oudere eengezinswoningen hebben vaak een hoger energieverbruik, omdat hun woning ‘lek’ is. Om de woning enigszins comfortabel te houden moeten zij meer stoken dan gemiddeld. De bewoners van deze huurwoningen hebben vaker dan gemiddeld een laag inkomen.

Blokverwarming opnieuw vergeten

Daarnaast verbaast de Woonbond zich dat de mensen met gasgestookte blokverwarming weer vergeten zijn in deze maatregel. Van Perlo: “We hebben het afgelopen half jaar hard gestreden voor een tegemoetkoming in de energiekosten voor huurders met blokaansluitingen. Deze groep had het kabinet in de prijsplafond-maatregelen over het hoofd gezien. En nu vergeet het kabinet deze groep opnieuw.”

Mensen met blokverwarming hebben een gezamenlijke gasaansluiting met de andere bewoners in het complex. Het energieverbruik binnen een blokaansluiting is altijd veel hoger dan 800 kuub. Zij zouden door deze maatregel op vrijwel al het aardgasverbruik het hoge belastingtarief betalen. Daarbij wonen juist huurders met lage inkomens in woningen met blokverwarming.

Aanpassing van de regeling voor kwetsbare huurders

De Woonbond zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat adviseren over de aanpassing van het plan en denkt na over mogelijke oplossingen om te zorgen dat kwetsbare huurders niet de dupe worden van deze maatregel. Daarbij vindt de Woonbond het belangrijk dat de regeling wel stimulerend werkt om minder fossiele energie te gebruiken.

Dit is een bericht van de Woonbond