Search
Close this search box.

Wie helpt verkoop van sociale huur stoppen?

30 september 2023

|

Redactie

Politieke partijen reageren op het opinieverhaal van de Woonbond dat onlangs in het AD verscheen. Wie steunen het standpunt dat woningcorporaties niet langer sociale huurwoningen in de uitverkoop mogen doen?

Appartementen worden te koop aangeboden door middel van makelaarsborden op de ramen
In sommige delen van Nederland lopen de wachttijden op tot boven de tien jaar. Ondertussen verkopen woningcorporaties nog steeds sociale huurwoningen. Daarom pleit de Woonbond voor een verbod op verkoop. Foto: Alix Guillard CC BY-SA 2.0

Tot 2030 verkopen woningcorporaties naar schatting ongeveer 90.000 sociale huurwoningen, terwijl elke woning telt en hard nodig is in een wooncrisis. In een ingezonden opinieverhaal in het Algemeen Dagblad(externe link) op 13 september riep de Woonbond de politieke partijen op om een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale huurwoningen op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Vijf partijen reageerden met hun standpunt

De Woonbond vroeg alle politieke partijen om een reactie. Niet elke partij heeft gereageerd, maar de volgende partijen stuurden een uitgebreid standpunt: BBB, SP, GL-PvdA, D66 en DENK. Hieronder is de samenvatting te lezen, maar de volledige reacties van deze partijen zijn ook beschikbaar.

BBB

In het verkiezingsprogramma hebben we geen verbod op de verkoop van sociale huurwoningen staan. De verkoop van sociale huurwoningen is toegestaan onder strikte regels. Woningcorporaties zouden sociale huurwoningen kunnen verkopen aan lokale starters die moeilijk in de lokale woningmarkt kunnen komen, maar die wel heel graag in dezelfde plaats zouden blijven willen wonen. De mogelijkheid om dit scenario te kunnen bewerkstelligen zou bij een verbod op verkoop van sociale huurwoningen niet mogelijk zijn.

SP

De verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties wil de SP verbieden en bij alle grote nieuwbouwprojecten stelt de SP eisen aan de bouw van betaalbare huurwoningen. Binnen het parlement heeft de SP meerdere voorstellen ingediend om pas op de plaats te maken met de verkoop, liberalisatie en sloop van sociale huurwoningen. Bovendien voeren we met huurders acties op straat. In Oss, Rotterdam, Delft, Amsterdam en op vele andere plekken waar gemeenschappen worden vernield, komen we met bewoners in verzet. 

Sociale huurwoningen moeten niet verkocht worden, maar bijgebouwd. Eerder dienden PvdA, Groenlinks en SP een initiatiefwet in om de steeds verdergaande verkoop van sociale huurwoningen aan banden te leggen. Helaas stemde de coalitie daar tegen. We blijven ons inzetten voor meer betaalbare huurwoningen, voor lagere en voor middeninkomens. Woningcorporaties willen we in staat stellen om meer sociale huurwoningen te bouwen zodat iedere Nederlander kan rekenen op een betaalbare woning.

D66

D66 wil dat 1/3e  van de nieuw te bouwen woningen sociale huurwoningen zijn. We vragen hiermee veel van woningcorporaties. Dat vergt voor hen een goede financiële positie. Verkoop en sloop van sociale huurwoningen is nooit een doel op zich, maar kán soms noodzakelijk zijn om er méér betaalbare woningen voor in de plaats te bouwen. Een verbod op verkoop en sloop is dan te rigide.

DENK

DENK is voor een tijdelijk verbod op het verkopen van sociale huur. Hier kan alleen van worden afgeweken bij zwaarwegende redenen. Daarnaast hebben wij opgenomen in ons verkiezingsprogramma om fors meer te investeren in de sociale woningbouw zodat projecten gewoon door kunnen gaan.

Dit is een bericht van de Woonbond