Search
Close this search box.

Kamer steunt wet huurbescherming wezen

7 oktober 2023

|

Redactie

Jongvolwassenen die wees worden hoeven de ouderlijke huurwoning niet uit. Dat regelt een initiatiefwet die donderdag veel steun kreeg van een meerderheid in de Tweede Kamer.

De initiatiefwet(externe link) moet verhinderen dat weeskinderen dakloos worden. Of moeten omgaan met de druk om dakloos te raken, terwijl ze net hun ouders hebben verloren. Volgens het CBS gebeurt het ongeveer 80 keer per jaar dat jongvolwassenen die in een corporatiewoning wonen hun ouders verliezen. In particuliere huurwoningen is dat ongeveer 30 keer per jaar.

Gedragscode is er al

Woningcorporaties, Woonbond en het Rijk stelden in 2021 een gedragscode voor verhuurders(externe link) op. Volgens die gedragscode mogen jongvolwassenen die hun ouders verliezen in de huurwoning blijven, wanneer nodig tegen een lagere huur. Zij krijgen uiteindelijk een vast huurcontract. Voor de ouderlijke woning óf voor een andere passende woning. In het laatste geval zouden ze eerst twee jaar in de ouderlijke woning kunnen blijven, om een moeilijke periode door te kunnen komen.

Kamer wil wettelijke garanties

Omdat er al een gedragscode is vraagt de Raad van State zich af of de nieuwe initiatiefwet wel zo nodig is. Maar de Tweede Kamer kiest er toch voor om wettelijk te regelen dat jongvolwassen wezen niet op straat komen te staan. De Woonbond vindt dat gezien de ernst van de situatie wel te begrijpen. De praktijk wijst uit dat woningcorporaties zich meestal aan de afspraken uit de gedragscode houden, maar een wettelijke aanpak kan voor meer duidelijkheid zorgen. Er heeft zich wel een situatie voorgedaan waarbij het ondanks de gedragscode misging. Daarom is het goed dat er een wet komt. 

Wet gaat alleen over woningcorporaties

De Woonbond noemt het wel een gemis dat de initiatiefwet niets regelt voor weeskinderen in woningen van particuliere verhuurders. De initiatiefnemers schrijven dat ze niet willen ingrijpen in het eigendomsrecht van particuliere verhuurders. Omdat die verhuurders -anders dan woningcorporaties- geen algemeen belang dienen. De Woonbond vindt dat de wetgever ook duidelijkheid en zekerheid zou moeten bieden aan weeskinderen met een particuliere verhuurder. Ook veel Kamerleden delen dit standpunt. 

Zekerheid voor langere termijn

In een eerdere versie van de door Daniel Koerhuis (VVD) geschreven initiatiefwet kregen jongvolwassen wezen geen garantie op een vast huurcontract. De aangepaste initiatiefwet geeft hen wat meer zekerheid, maar nog steeds geen garantie. Is de jongvolwassene 28 geworden? Dan mag de huur worden opgezegd, staat nu in het wetsvoorstel. Maar dat mag dan alleen als de corporatie kan aantonen dat er passende vervangende woonruimte beschikbaar is, voor onbepaalde tijd. De corporatie hoeft die woonruimte niet zelf aan te bieden, maar mag dat natuurlijk wel. De Woonbond gaat er ook vanuit dat corporaties actief vervangende woonruimte aanbieden als zij de huur opzeggen van een weeskind dat 28 is geworden. Dat is ook in lijn met de gedragscode die ze zelf hebben ondertekend.

Binnenkort stemming over voorstel

Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de initiatiefwet. Eerst beantwoorden de initiatiefnemers nog vragen vanuit de Kamer. Vanwege de breed uitgesproken steun ligt het voor de hand dat de Kamer de wet aanneemt.  Als dat inderdaad gebeurt volgt daarna behandeling in de Eerste Kamer.

Dit is een bericht van de Woonbond