Search
Close this search box.

Woonbond wil lagere huurstijging

15 oktober 2023

|

Redactie

De Woonbond wil in gesprek over de te hoge huurverhoging van 2024. Dat schrijft de bond in een brief aan minister De Jonge, de Tweede Kamer, gemeenten en corporaties.

Door de hoge huurstijging hebben veel huurders geldzorgen Getty images

Minister de Jonge liet onlangs weten met welke percentages de huren omhoog kunnen(externe link) als het in juli 2024 weer tijd is voor de jaarlijkse huurverhoging. Voor sociale huurwoningen gaat het om maximaal 5,8%. Voor vrijesectorwoningen om 4,9%.

Huurstijging volgt CAO-lonen

In juni 2022 kwamen er Nationale Prestatieafspraken (NPA), tussen het Rijk, woningcorporaties en de Woonbond. Daarin is afgesproken dat de maximale jaarlijkse huurstijging niet langer de inflatie volgt, maar de gemiddelde stijging van de CAO-lonen. Die afspraak voorkwam dat huurders in juli 2023 met een ware huurexplosie van zo’n 10 procent te maken kregen. Daarnaast werd afgesproken dat 600.000 corporatiehuurders met een laag inkomen huurverlaging kregen.

Hogere loonstijging dan voorzien

Dankzij de Nationale Prestatieafspraken zijn de meeste huurders nu beter af dan voorheen. Maar de CAO-lonen stegen hoger dan werd voorzien. Daarom wil de Woonbond opnieuw in gesprek over beperken van de jaarlijkse huurverhoging. 

Noodzaak beperken huurverhoging

Er zijn flinke verschillen tussen CAO’s. En lang niet iedereen kreeg de afgelopen tijd loonsverhoging die in lijn ligt met de gemiddelde CAO-stijging. Voor veel gepensioneerden en ZZP-ers geldt bijvoorbeeld dat het inkomen niet of minder steeg. Voor huurders die om wat voor reden dan ook geen vergelijkbare inkomensstijging kregen is een huurverhoging van 5,8% of 4,9% niet of nauwelijks op te brengen.

Betaalbare huur doel prestatieafspraken

Huren weer beter betaalbaar maken, dat was de bedoeling van de Nationale Prestatieafspraken. Met te hoge jaarlijkse huurverhogingen raakt die bedoeling uit het zicht. Bij het maken van de Nationale Prestatieafspraken kwam aan de orde dat er zo nodig kan worden bijgestuurd. De Woonbond vindt het nu nodig om bij te sturen. Vanwege de honderdduizenden hurende huishoudens die in armoede leven.  

Woonbond steunt oproep huurbevriezing

Onlangs besprak de Tweede Kamer een oproep voor huurbevriezing. De Woonbond steunt die oproep maar wil dat verhuurders hiervoor financieel gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld door de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties af te schaffen. Op die manier houden corporaties nog voldoende geld over om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming. 

Dit is een bericht van de Woonbond