Zoek
Sluit dit zoekvak.

Belangrijke huurwetten pas na verkiezingen behandeld

4 november 2023

|

Redactie

De Tweede Kamer ging op 27 oktober met verkiezingsreces. Dat betekent dat er niet meer gestemd gaat worden over belangrijke huurwetten tot na de verkiezingen. De verkiezingen zijn op 22 november.

De Kamer besloot belangrijke wetgeving (de Wet wijzigingen huurtoeslag, de Wet Regie volkshuisvesting en de Wet betaalbare huur) niet controversieel te verklaren. Dat betekent dat de Kamer ze ondanks de val van het kabinet wel wilde behandelen. Door tijdsgebrek is dat nog niet gelukt. Daarom zal de Kamer hier pas na de verkiezingen, in de nieuwe samenstelling, naar kunnen kijken. De verkiezingen zijn dus ook belangrijk in de voortgang van deze wetten.

Wet betaalbare huur

Zo zijn de BBB, VVD en BVNL bijvoorbeeld tegen de Wet betaalbare huur waarmee woekerprijzen in een groot deel van de vrije sector voorkomen moeten worden. De uitslag van de verkiezingen heeft dus grote invloed op of huisbazen vrij spel blijven houden in het bepalen van de hoogte van de huurprijs, terwijl een dergelijke hoge prijs niet in lijn is met de kwaliteit van een woning.

Wet wijzigingen huurtoeslag

Ook over de wet waarmee de huurtoeslag wordt aangepast, is nog niet gestemd. Dankzij de Woonbond en Aedes is de ‘normhuur’ uit de huurtoeslagwet gehaald. De ‘normhuur’ hield in dat huurtoeslagontvangers alleen nog huurtoeslag zouden ontvangen ten opzichte van een fictieve normhuur. Omdat de huur die huurders in het echt betalen vaak veel hoger ligt dan de door het kabinet gehanteerde normhuur, zou dat betekenen dat de meeste huurders met huurtoeslag erop achteruit zouden gaan. Dat gaat gelukkig niet door. 

Andere onderdelen van de wet bleven wel onderdeel van het wetsvoorstel. Zoals jongeren eerder volledig recht geven op huurtoeslag; het afschaffen van de toeslag op de zogenaamde subsidiabele servicekosten; en huurders met een laag inkomen en een huurprijs boven de sociale huurgrens, ook recht geven op huurtoeslag. Hier is dus niet meer over gestemd.

Wet regie volkshuisvesting

Met deze wet wordt geregeld dat gemeenten met weinig sociale huur inzetten op de bouw van sociale huurwoningen. Minstens 30% van de nieuwbouw moet dan sociale huur zijn. De Woonbond wil dat deze ambitie hoger wordt. Maar dan moet de wet wel door de Kamer worden behandeld.

De Woonbond zal de nieuwe Kamerleden oproepen om de wetten na de verkiezingen alsnog te behandelen. 

Dit is een bericht van de Woonbond