Zoek
Sluit dit zoekvak.

Huren kost steeds groter deel van inkomen

20 november 2023

|

Redactie

De huurprijzen zijn in de afgelopen 30 jaar harder gestegen dan de inflatie. Ook de loonontwikkeling bleef achter bij de woonlasten van huurders. De Woonbond concludeert dit in een onderzoek gebaseerd op cijfers van het CBS en het ministerie.

Tienduizenden mensen lopen mee met de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid op 12-11-2023. Op het spandoek van de Woonbond staat de leus 'Huur omlaag, isolatie omhoog'
Terwijl woningeigenaren een steeds kleiner deel van hun inkomen kwijt waren aan woonlasten, groeide bij huurders juist deze woonquote. De Woonbond vindt maatregelen om de woonlasten te verlagen noodzakelijk.  Jan Reiner van der Vliet ©

In 1990 waren huurders gemiddeld nog 19,7% van hun inkomen kwijt aan de huur. In 2021 was deze huurquote gestegen naar 25,6%, meer dan een kwart van het inkomen ging op aan huur. Vooral in de commerciële huursector kost wonen veel, maar ook in de corporatiesector is sprake van hoge woonlasten.

Woonlasten voor huurders omhoog, voor kopers omlaag

De totale woonlasten -inclusief energie en gemeentelijke belastingen- namen bij huurders in 2021 toe tot 33,2% van het inkomen. Woningeigenaren waren 22,4% van hun inkomen kwijt aan wonen. Hoge huurstijgingen, een kleinere sociale huursector en een fors gegroeide vrije huursector zijn hier volgens de Woonbond de oorzaak van.

Groei private sector: meer dure woningen

In zes jaar tijd groeide de private vrije sector van 260.000 naar 509.000 woningen, bijna een verdubbeling. De woonquote is het hoogst in de dure private sector boven de €1000,-. Dit segment groeide qua aantal woningen met 166%. Huurders zijn hier maar liefst 43,1% van hun inkomen kwijt aan wonen.

Maatregelen nodig voor betaalbare huur

De Woonbond vindt het hoognodig dat er maatregelen genomen worden om de woonlasten te verlagen. Directeur Zeno Winkels: “Er moet een meerjarige inzet komen om huren weer betaalbaar te maken. Zo moeten de jaarlijkse huurverhogingen onder de loonontwikkeling liggen, zowel in de sociale als de vrije sector. Ook moeten huurprijzen in de vrije sector gereguleerd worden om woekerprijzen te voorkomen. En de oneerlijke inkomensafhankelijke huurverhoging moet zo snel mogelijk afgeschaft worden.”

Dit is een bericht van de Woonbond