Search
Close this search box.

Huurtoeslag 2024

13 december 2023

|

Redactie

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor huurders die in verhouding tot hun inkomen en vermogen veel huur betalen.

Voorwaarden

Een huurder kan huurtoeslag krijgen als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Op de website van Toeslagen kan een huurder de informatie vinden die past bij zijn situatie. De informatie over huurtoeslag op deze site is bedoeld voor professionals en gaat in op hoe huurtoeslag als ‘systeem’ werkt.

Een huurder moet voldoen aan een aantal algemene voorwaarden om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Deze voorwaarden gaan over:

De hoogte van de huur:

  • De huur mag in 2024 niet hoger zijn dan € 879,66.
  • Als alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar dan mag de huur niet hoger zijn dan € 454,47.
  • Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij een groot gezin of gehandicapten. Meer informatie voor huurders hierover staat op de website van de Belastingdienst.

Het inkomen

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen harde maximale inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn om huurtoeslag te ontvangen, hangt af van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Bij een stijging van inkomen wordt per 1 januari 2020 de huurtoeslag geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. Een kleine inkomensstijging leidt er voor de huurder niet direct toe dat deze huurtoeslag volledig kwijtraakt. Het vervallen van de inkomensgrenzen leidt in de praktijk tot ontelbaar individuele situaties. Ook bestaan er bijzondere situaties.

In de tabel staan de maximale inkomens waarbij bij verschillende huurniveaus nog huurtoeslag kan worden ontvangen.

Tabel: Maximale inkomens bij verschillende huurniveaus

EP: eenpersoonshuishouden

MP: meerpersoonshuishouden

EPO: eenpersoonsouderenhuishouden 

MPO: meerpersoonsouderenhuishouden

Maximale inkomenEPHHMPHH (2p)MPHH (3p)EPOHHMPOHH
Huur kwaliteitskor-tingsgrens (€ 454,47)€ 31.625,62€ 41.184,05€ 41.184,05€ 31.514,76€ 41.123,23
Huur lage aftoppingsgrens (€650,43)€ 37.918,31€ 49.367,22€ 49.367,22€ 36.929,07€ 47.816,76
Huur hoge aftoppingsgrens (€697,07)€ 39.277,92€ 49.367,22€ 51.135,25€ 38.098,63€ 49.263,63
Huur maximale huurgrens (€ 879,66)€ 44.224,69€ 49.367,22€ 51.135,25€ 42.353,34€ 54.529,36

Het vermogen

Er mag niet te veel vermogen zijn. Iedere bewoner mag op 1 januari 2024 maximaal

€ 36.952 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2024 maximaal € 73.904 hebben.

Is er een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? En heeft dit kind vermogen? Dat bedrag telt mee bij het vermogen.Het vermogen telt niet in alle gevallen mee. Er is een aantal bijzondere situaties. Deze kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Het huishouden: leeftijden en het aantal personen

Iedereen die op het toeslagadres staat ingeschreven, telt mee voor de huurtoeslag. De omvang van het huishouden en de leeftijd hebben invloed op de hoogte van de huurtoeslag. Meer informatie is te vinden op de website van Toeslagen.

Zelfstandige woonruimte

Er is huurtoeslag mogelijk voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woonruimte met in elk geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc.

Voor sommige onzelfstandige woonruimtes is er ook recht op huurtoeslag. Informatie hierover staat op de website van de Belastingdienst.

Voor een woonboot of recreatiewoning is er geen recht op huurtoeslag.

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind