Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2024

3 januari 2024

|

Redactie

Wijzigingen voor huurders, verhuurders en gemeenten

  • Dankzij een aanpassing van de Huisvestingswet is het per 1 januari voor gemeenten mogelijk om meer eigen inwoners die een huis willen huren of een nieuwbouwhuis willen kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. 
  • Vanaf het nieuwe jaar opent elke gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Hier kunnen huurders of woningzoekenden terecht met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder of verhuurbemiddelaar. Indien blijkt dat de verhuurder of verhuurbemiddelaar één van de regels uit de Wet goed verhuurderschap heeft overtreden, dan kan de gemeente in actie komen. 
  • Per 1 januari verhoogt het kabinet de maandelijkse huurtoeslag. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers ruim 30 euro euro per maand extra ontvangen. Op deze manier kiest het kabinet ervoor om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hun rekeningen. Ook gelden per 1 januari nieuwe inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag
  • Van 1 januari tot 1 mei 2024 mogen de huren van woningen in de vrije sector met maximaal 5,5 % stijgen. Er wordt gekeken of de maximering van de vrije huur daarna verlengd kan worden. De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is tot 1 mei 2024 gekoppeld aan de inflatie of CAO-loonontwikkeling. De huren mogen met het laagste van deze twee percentages stijgen, + 1 procentpunt.  Dat percentage van 5,5% is gebaseerd op 4,5% inflatie (van december 2022 tot december 2023) + 1 procentpunt. De CAO-loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was met 5,8 % hoger dan de inflatie.
  • Op 1 januari 2024 treedt het wetsvoorstel Huurbescherming weeskinderen in werking. Daarmee wordt de huurbescherming van jongvolwassen wezen in corporatiewoningen verstevigd. Jongvolwassen wezen (16 tot 28 jaar) die in de corporatiewoning van hun overleden ouder(s) wonen, zetten het huurcontract voort tot zij 28 jaar zijn.
  • Per 1 januari wordt, in tegenstelling tot eerdere voornemens, de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet ingevoerd. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl).
  • Per 1 januari is de marktverkenning voor woningcorporaties afgeschaft. Dat betekent dat woningcorporaties voor werkzaamheden die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang behoren, zoals het bouwen van midden- en vrijesectorhuurwoningen, geen toestemming meer aan de Autoriteit woningcorporaties hoeven te vragen. 

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind