Zoek
Sluit dit zoekvak.

Woonbond mengt zich in rechtszaak over invloed WOZ-waarde op huurprijs

27 maart 2024

|

Redactie

De Woonbond mengt zich in de rechtszaak van verhuurders tegen de Staat over het begrenzen van de WOZ-waarde in de maximale huurprijs voor gereguleerde huurwoningen. Vandaag heeft de rechtbank Den Haag de ‘voeging’ van de Woonbond in de zaak geaccepteerd.

In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat huurders en woningzoekenden in Nederland gevolgen zullen ondervinden van stijgende huurprijzen als de WOZ-cap wordt losgelaten, en vindt onder meer daarom dat de achterban van de bond belang heeft bij het ‘voegen’ van de Woonbond in de zaak.

De rechtszaak gaat over de zogenaamde ‘WOZ-cap’, een instrument dat ervoor zorgt dat de WOZ-waarde van een huurwoning beperkt wordt in het bepalen wanneer een woning wel of niet in de vrije sector mag worden verhuurd. De verhuurders willen van de ‘cap’ af zodat ze vaker hogere huurprijzen kunnen vragen.

Dat de Woonbond is toegelaten is een goede zaak. Dit is namelijk niet alleen een geschil tussen verhuurders en Staat, dit gaat ook huurders en woningzoekenden aan. Zij zijn gebaat bij een sterkere bescherming tegen woekerprijzen.Marcel Trip van de Woonbond

Wat betekent de WOZ-waarde voor de huurprijs?

Sinds 2015 speelt de WOZ-waarde een rol in het bepalen van de maximale huurprijs van een woning. Dat zorgde er in gewilde gebieden al snel voor dat woningen van de gereguleerde ‘sociale’ sector in de vrije sector vielen wanneer ze opnieuw werden verhuurd. In de gereguleerde sector geldt een maximale toegestane huurprijs die in lijn is met de kwaliteit van de woning. Los van de WOZ-waarde wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het energielabel en het aantal vierkante meters. Een woning krijgt in het ‘woningwaarderingsstelsel’ een puntentotaal op basis van de kwaliteit en dat puntenaantal hangt samen met een maximale huurprijs. Zo gauw de woning verhuurd mag worden boven de zogeheten liberalisatiegrens, valt de woning in de vrije sector en dan mag de verhuurder vragen wat hij wil. Dat leidt tot torenhoge huurprijzen die compleet losgezongen zijn van de kwaliteit in dat segment.

Hoe werkt de WOZ-cap?

Omdat woningen te makkelijk vooral op basis van de WOZ-waarde in de vrije sector vielen, is per mei 2022 de zogenaamde WOZ-cap ingevoerd. Wanneer een woning op basis van punten in de vrije sector valt, en de WOZ-waarde is meer dan 33% van het puntentotaal, dan wordt dit teruggebracht tot 33%. Als de woning daardoor een maximale huurprijs heeft die lager is dan de liberalisatiegrens, is de woning wel gereguleerd en geldt deze maximale huurprijs wanneer de woning in de verhuur gaat. Hier willen de verhuurders die de Staat aanklagen weer vanaf. De Woonbond vindt dat de cap een noodzakelijke ingreep is om huurders te beschermen tegen prijzen die gezien de kwaliteit van de woning niet te rechtvaardigen zijn.

WOZ-cap nodig voor relatie kwaliteit en huurprijs

Bij invoer van de cap becijferde het ministerie van Binnenlandse zaken dat 23.000 woningen hierdoor beschikbaar bleven voor de sociale woningvoorraad die anders bij nieuwe verhuur naar de vrije sector zouden verdwijnen. Ook zouden circa 15.000 woningen met een hoge vrijesectorhuur op termijn weer terug in de sociale sector komen. 

Trip: ‘De WOZ-cap is een ingreep om te voorkomen dat de relatie tussen kwaliteit en huurprijs van een woning verdwijnt als gevolg van de invloed van de WOZ-waarde. De WOZ-cap is niet meer dan een heel kleine correctie op de invoering van de WOZ-waarde in de huurprijsbescherming. De Staat zou volgens de Woonbond nog veel verdergaande maatregelen moeten nemen.’

Grote rol WOZ in nieuwe reguleringsplannen

Minister de Jonge van Volkshuisvesting is van plan meer woningen onder de regulering te laten vallen. De Woonbond is hier voorstander van. Wel vindt de Bond ook de nieuwe plannen van de Jonge nog niet ambitieus genoeg. Zo blijft de WOZ-waarde ook in de nieuwe regulering een te grote rol spelen in het bepalen van de maximale huurprijs en wordt de WOZ-cap verlegd van zo’n € 880,- naar € 1.150-. Hierdoor kunnen meer gereguleerde woningen een hogere maximale huurprijs krijgen op basis van de WOZ-waarde. 

Meer informatie is te lezen in het tussenvonnis van de rechtbank.

Dit is een persbericht van de Woonbond