Search
Close this search box.

Ombudsman: Betrek huurders beter bij sloop of renovatie

14 juni 2024

|

Redactie

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen de minister, gemeenten en woningcorporaties op om huurders beter te betrekken bij de beslissing over sloop of renovatie van hun woning.

jongen en meisje spelen tussen verhuisdozen terwijl moeder de ramen van het huis schoonmaakt.
Bewoners – volwassen en kinderen – worden niet goed betrokken bij de beslissing over de sloop of renovatie van hun huis.

Woningcorporaties betrekken huurders te laat en onvoldoende bij de beslissing over de sloop of renovatie van hun huis. Kinderen zijn zelfs helemaal geen gesprekspartner in het proces, terwijl de impact van je (t)huis moeten verlaten groot is. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Als je je huis moet verlaten’ van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Onderzoek naar knelpunten bij sloop of renovatie

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en de Kinderombudsman Margrite Kalverboer deden onderzoek naar de knelpunten die bewoners ervaren bij de sloop of renovatie van hun huurhuis door de woningcorporatie. Ook toetsten ze of het proces in lijn is met mensen- en kinderrechten.

Bewoners te laat en te weinig betrokken

Uit het onderzoek blijkt dat woningcorporaties bewoners te laat en onvoldoende betrekken wanneer zij plannen hebben tot sloop of renovatie van woningen. Bewoners voelen zich vaak overvallen door het besluit van de corporatie. Ze zijn geen onderdeel van de besluitvorming en er wordt over hen besloten in plaats van met hen. De ombudsmannen adviseren de minister ervoor te zorgen dat gemeenten afspraken maken met woningcorporaties. Die moeten gaan over wanneer en hoe zij in actie komen als het overlegproces tussen bewoners en de woningcorporatie niet goed verloopt.

Kinderen hebben recht op eigen stem

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat kinderen geen eigen stem hebben bij de beslissing over hun (t)huis. De minister, gemeenten en woningcorporaties gaan er nu vanuit dat de belangen van kinderen worden meegenomen door hun ouders en verzorgers. Maar dit kan volgens het Kinderrechtenverdrag alleen als kinderen vooraf hebben aangegeven dat zij dit willen. De ombudsmannen roepen de minister daarom op om met woningcorporaties af te spreken hoe zij kinderen betrekken in hun beslissingen.

“Het is belangrijk dat kinderen zelf de kans krijgen om zich uit te spreken. Hier hebben ze ook gewoon recht op volgens het Kinderrechtenverdrag.Margrite Kalverboer”Het is belangrijk dat kinderen zelf de kans krijgen om zich uit te spreken. Hier hebben ze ook gewoon recht op volgens het Kinderrechtenverdrag.” Margrite Kalverboer

Nationaal Sociaal Statuut

De Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, werken aan een Nationaal Sociaal Statuut voor sloop en renovatie. Het statuut moet een handvat bieden voor het betrekken van huurders bij de sloop of grootschalige renovatie van hun huurhuis en het maken van goede afspraken over de voorwaarden waaronder de sloop of renovatie plaatsvindt.

Onderzoek naar huisuitzettingen

Het onderzoek ‘Als je je huis moet verlaten’ is een vervolg op het rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’. Dit rapport was het resultaat van het onderzoek naar huisuitzettingen van gezinnen vanwege betaalachterstanden en/of overlast. Tijdens dit onderzoek bleek dat gezinnen ook problemen ervaren als zij door sloop of grootschalige renovatie gedwongen hun huis uit moeten.

Dit is een publicatie van de Woonbond