Search
Close this search box.

Wet betaalbare huur aangenomen

1 juli 2024

|

Redactie

Wet betaalbare huur aangenomen en van kracht vanaf 1 juli.

Vandaag stemde ook de Eerste Kamer in met de Wet betaalbare huur. Daarmee is de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2024 een feit. Huurders kunnen vanaf dat moment een beroep gaan doen op de wet. Wel is er een termijn afgesproken tot 1 januari 2025 waarin gemeenten zich kunnen voorbereiden op de handhaving.

Dit is een enorme mijlpaal. Een teken dat de Volkshuisvesting terug is van weggeweest. Met de Wet betaalbare huur worden huurders beschermd en dat is hard nodig. De explosief gestegen huren vanwege de enorme schaarste aan huurwoningen, zijn voor veel mensen met een normaal inkomen niet meer op te brengen. Dat brengt de bestaanszekerheid van heel veel mensen in de knel. Deze wet gaat voor vele duizenden huurders een enorm verschil maken. En de wet is zo vormgegeven dat investeren en verhuren nog prima uit kan, want ook dat is uiteindelijk in het belang van huurders”, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Regulering middenhuur

Met de Wet betaalbare huur wordt de huur voor middeninkomens weer betaalbaar. De wet zorgt ervoor dat mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal 1.157,95 euro per maand gaan kosten. Door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het WWS, is de inschatting dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen terugkomen naar het betaalbare segment.

Aanpassing huurprijs

Bij alle nieuwe huurcontracten – die op of na 1 juli 2024 zijn afgesloten – moeten verhuurders zich houden aan de maximale huurprijs. Bij woningen tot en met 143 punten verandert soms ook iets voor bestaande contracten. Klopt de huur niet met het puntenaantal, dan moet de huur in sommige gevallen direct of anders na een jaar omlaag. Dit geldt ook voor woningen van particuliere verhuurders, studentenkamers en andere onzelfstandige woonruimtes. Als verhuurders zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen ze vanaf 1 januari 2025 een boete krijgen van de gemeente. Ook moeten verhuurders per 1 januari 2025 bij nieuwe contracten een puntentelling opnemen. Zo weet de huurder wat de maximale huurprijs voor de huurwoning is.

Is mijn huur te duur?

Op ismijnhuurteduur.nl kunnen huurders en verhuurders nagaan welke huur past bij de huurwoning. Daarbij worden ze ook gewezen op de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Daarnaast wordt in een video kort uitgelegd wat de Wet betaalbare huur betekent en wordt er antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Speciaal voor investeerders en verhuurders wordt er op 26 juni een webinar georganiseerd door het ministerie van BZK.

Huur of verhuur jij een woning of kamer? En wil je weten wat de nieuwe wet voor jou betekent? Check de video in 1 minuut.