Search
Close this search box.

Afspraken over wonen in de regio Holland Rijnland ter inzage

Holland Rijnland heeft de concept-Regionale Woonagenda en de concept-Regionale Huisvestigingsverordening ter inzage gelegd. Daarin staan afspraken die de gemeenten in Holland Rijnland met elkaar maken over de woningbouw en de verdeling van de woningen. Concept-Regionale Woonagenda De gemeenten in Holland Rijnland maken al jaren met elkaar afspraken over:  Die afspraken zijn vastgelegd in de Regionale […]