Zoek
Sluit dit zoekvak.

Pensioenfonds investeert in betaalbare woningen

Pensioenfonds ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, gaat flink investeren in de bouw van huurwoningen. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gaat in de Randstad en andere grote steden zo’n 1500 zeer energiezuinige en betaalbare huurwoningen bouwen. Minstens twee van de drie woningen zijn bestemd voor de sociale huursector (huur tot € 879,66) of het […]

Maak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging

Huur je een sociale huurwoning? Dan heb je in de meeste gevallen nog tot 1 juli om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Voor de meeste huurders van een sociale huurwoning geldt dat de huur in 2024 met maximaal 5,8% omhoog mag. Uitzondering daarop zijn huurders met een hoger inkomen en huurders met een relatief lage huur. […]

Ombudsman: Betrek huurders beter bij sloop of renovatie

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen de minister, gemeenten en woningcorporaties op om huurders beter te betrekken bij de beslissing over sloop of renovatie van hun woning. Woningcorporaties betrekken huurders te laat en onvoldoende bij de beslissing over de sloop of renovatie van hun huis. Kinderen zijn zelfs helemaal geen gesprekspartner in het proces, […]

Kabinet slaat aanbevelingen VN-rapporteur in de wind

Het advies van de VN-rapporteur voor goede huisvesting krijgt van het kabinet weinig opvolging. Terwijl er veel moet gebeuren om het recht op wonen beter in beleid te verankeren. Begin maart bracht Balakrishnan Rajagopal zijn adviesrapport uit. Deze zogeheten ‘Speciaal Rapporteur voor het recht op adequate huisvesting’ heeft daaraan voorafgaand een uitgebreid werkbezoek in Nederland afgelegd. De […]

Woonlasten beter betaalbaar

Huurders met een lager inkomen zijn vaker een minder groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Dit staat in de voortgangsrapportage over het programma Betaalbaar wonen die minister Hugo de Jonge vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Een pakket aan maatregelen, waaronder nieuwe wetgeving, zorgt voor een betere betaalbaarheid van woonlasten. Het meest directe […]

Jongerencoalitie roept Eerste Kamer op woekerhuren aan te pakken

De Landelijke Jongerencoalitie Wonen roept de Eerste Kamer op vóór de Wet Betaalbare Huur te stemmen. Gezamenlijk hebben de acht organisaties alle woordvoerders wonen in de Eerste Kamer een brief gestuurd. Jongeren die huren op de private huurmarkt betalen zich blauw aan huur. Zij pleiten daarom voor zo snel mogelijke invoering van de Wet Betaalbare […]

Slecht onderhoud, toch een huurverhoging?

Kun je met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli als je sociale huurwoning slecht wordt onderhouden? Per 1 juli van dit jaar krijgen veel huurders weer een huurverhoging. Maar wat als je sociale huurwoning slecht wordt onderhouden. Kun je de huurverhoging dan met succes weigeren? Slecht onderhoud geen geldige bezwaarreden Slecht onderhoud […]

Nieuwe regels verkoop sociale huurwoningen

Corporatiehuurders hebben voorrangVanaf 1 juli 2024 moeten woningcorporaties die eengezinswoningen willen verkopen, deze eerst ten minste vier weken te koop aanbieden aan de huurder die er al woont. Staat de te verkopen woning leeg? Dan hebben sociale huurders van de betreffende corporatie vier weken voorrang bij verkoop. Deze afspraak uit de Nationale Prestatieafspraken is nu definitief […]

Woonbond boos over prijsafspraken corporaties

De Woonbond is boos over de oproep van Aedes aan woningcorporaties, om bij de jaarlijkse huurverhoging voor het maximale te gaan. Daarmee frustreert de corporatiekoepel het lokale overleg. In contacten met corporaties heeft Aedes opgeroepen om voor de maximale huursomverhoging (gemiddeld 5,3%) te gaan. In een brief aan corporaties van oktober 2023 wijst Aedes op brede steun […]

Kwetsbare huurders in energieneutrale woningen slachtoffer van energiechaos

Het is chaos op de Nederlandse energiemarkt. De salderingsregeling gaat verdwijnen en energieleveranciers brengen steeds vaker kosten in rekening voor het terugleveren van zonnestroom aan het elektriciteitsnet. Die veranderingen treffen vooral een groep kwetsbare huurders in nul-op-de-meterhuurwoningen, waarschuwen experts. Er zijn tussen de vijftien- en twintigduizend zogenoemde nul-op-de-meterhuurwoningen in ons land, schat de Woonbond. Over […]