Zoek
Sluit dit zoekvak.

Woonlasten beter betaalbaar

Huurders met een lager inkomen zijn vaker een minder groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Dit staat in de voortgangsrapportage over het programma Betaalbaar wonen die minister Hugo de Jonge vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Een pakket aan maatregelen, waaronder nieuwe wetgeving, zorgt voor een betere betaalbaarheid van woonlasten. Het meest directe […]

Hogere huurtoeslag in 2024

De Eerste Kamer stemde vandaag in met het verhogen van de huurtoeslag in 2024. Huurtoeslagontvangers gaan er gemiddeld 34 euro per maand op vooruit. De hogere huurtoeslag komt door het verlagen van de ‘basishuur’. De Woonbond pleit al langer voor het verlagen van de basishuur. Dankzij een lagere basishuur gaat elke huurtoeslagontvanger er op vooruit. […]

Huurtoeslag 2024

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor huurders die in verhouding tot hun inkomen en vermogen veel huur betalen. Voorwaarden Een huurder kan huurtoeslag krijgen als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Op de website van Toeslagen kan een huurder de informatie vinden die past bij zijn situatie. De informatie over huurtoeslag op deze […]

Huurverlaging gekregen? Check je huurtoeslag

Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten. Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een huur boven de 575 euro kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je […]

Aedes en Woonbond protesteren tegen bezuiniging op huurtoeslag

Het kabinet wil geld weghalen dat bestemd is voor de huurtoeslag. Voor Aedes en de Woonbond is dit onacceptabel, omdat het ten koste gaat van mensen met de laagste inkomen. Ook gaat het in tegen gemaakte afspraken. Vorig jaar hebben Aedes en de Woonbond samen met de minister in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken dat ongeveer […]

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Minister Hugo de Jonge heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen. Zo schaft het kabinet de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag, schaft het de subsidie voor servicekosten af en verlaagt […]